Write us

DEMAND

Zlín

SEPOS store network

Address:

Šedesátá 7046
760 01 Zlín

Parkování: u prodejny

Nejbližší zastávky:
Poliklinika - spoj č. 2, 6, 10, 38

Opening hours:

Mo: 8:00 - 17:30
Tu: 8:00 - 17:30
We: 8:00 - 17:30 
Th: 8:00 - 17:30
Fr: 8:00 - 17:30    
Sa: 8:00 - 11:30    
       
goods dispatching: mo-fr 7:00 - 15:30    

In case of need there is no problem to set an appointment outside opening hours.

On your visit to enjoy:

Denisa Popelková, the shopkeeper 725 954 349  
Andrea Švarcová 607 011 083   

Since 1. 11. 2016 SEPOS sales network has its part in the Zlín city. Our showroom with doors and frames is situated close to the city centre. In the shoroom are exhibited samples of interior doors, entrance doors, special doors, door frames, door accessories and others. We are ready to make your shopping comfortable and to provide you complete services in case of need. We look forward to your visit!

Since 1. 11. 2016 SEPOS sales network has its part in the Zlín city. Our showroom with doors and frames is situated close to the city centre. In the shoroom are exhibited samples of interior doors, entrance doors, special doors, door frames, door accessories and others. We are ready to make your shopping comfortable and to provide you complete services in case of need. We look forward to your visit!

View full description


  
How do I get there?
 

Contact your sales: Zlín

 
(Data marked * are mandatory)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEPOS, spols r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozicia dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEPOS, spol. s r.o., IČ: 155 28 855, se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, prostřednictvím svých elektronických systémů.
POUČENÍ:
Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sepos.cz. Společnost SEPOS, spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

×