Write us

DEMAND

Žďár nad Sázavou

SEPOS store network

Address:

Strojírenská 2426/46
591 01 Žďár nad Sázavou

Parkování: u prodejny

Nejbližší zastávky:
Strojírenská u mostu - spoj č. 8

Opening hours:

mo: 8:00 - 17:00    
tu: 8:00 - 17:00
we: 8:00 - 17:00
th: 8:00 - 17:00
fr: 8:00 - 16:00
sa: 8:00 - 12:00


Dispatching: week days only

In case of need there is no problem to set an appointment outside opening hours.

Virtuální prohlídka

On your visit to enjoy:

Zuzana Kuncová, shopkeeper  606 740 278  
Dana Benáčková  607 028 540  

Our retail store in Žďár nad Sázavou was opened in march of 2009. You will find us in ground floor of the PAMEX building that is located in Strojírenská street (next to the PENNY MARKET shop). There are parking places close to the store, so you can come visit us by car. We supply a wide range of doors, door frames and fitting. We provide complete services for our customers (submint of price offer, measuring, mounting...) We would welcome you in our modern and pleasant store in Žďár nad Sázavou where you can view our wide range of produts.

Our retail store in Žďár nad Sázavou was opened in march of 2009. You will find us in ground floor of the PAMEX building that is located in Strojírenská street (next to the PENNY MARKET shop). There are parking places close to the store, so you can come visit us by car. We supply a wide range of doors, door frames and fitting. We provide complete services for our customers (submint of price offer, measuring, mounting...)

We would welcome you in our modern and pleasant store in Žďár nad Sázavou where you can view our wide range of produts.

View full description


  
How do I get there?
 

Contact your sales: Žďár nad Sázavou

 
(Data marked * are mandatory)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEPOS, spols r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozicia dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEPOS, spol. s r.o., IČ: 155 28 855, se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, prostřednictvím svých elektronických systémů.
POUČENÍ:
Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sepos.cz. Společnost SEPOS, spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

×