Write us

DEMAND

Olomouc

SEPOS store network

Address:

Holická 571
Hodolany
779 00 Olomouc

Parkování: u prodejny

Nejbližší zastávky:
Nový svět - spoj č. 13
Zora - spoj č. 13

Opening hours:

mo: 8:00 - 16:30
tu: 8:00 - 16:30
we: 8:00 - 16:30
th: 8:00 - 16:30
fr: 8:00 - 16:30
   

Dispatching: week days only  8:00 - 16:30
(Sa - appointments made in advance only ) 

In case of need there is no problem to set an appointment outside opening hours.

On your visit to enjoy:

Irena Kunčarová, shopkeeper 602 677 594  
Irena Bradáčová 727 938 226  
  601 593 033  

The Sepos store in Olomouc was recently moved to Holická 571, to large modern premises. The most of our construction solvings can be seen there. Interior doors in various finishing (foiled, laminated, veneered), entry doors or doors with special purposes (fireproof, safety). We are ready to meet any requirement thanks to our production of atypical products. We offer complete customer service as well (price offer, measuring of building aperture, mounting...).

The Sepos store in Olomouc was recently moved to Holická 571, to large modern premises. The most of our construction solvings can be seen there. Interior doors in various finishing (foiled, laminated, veneered), entry doors or doors with special purposes (fireproof, safety). We are ready to meet any requirement thanks to our production of atypical products. We offer complete customer service as well (price offer, measuring of building aperture, mounting...).

View full description


  
How do I get there?
 

Contact your sales: Olomouc

 
(Data marked * are mandatory)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEPOS, spols r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozicia dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEPOS, spol. s r.o., IČ: 155 28 855, se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, prostřednictvím svých elektronických systémů.
POUČENÍ:
Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sepos.cz. Společnost SEPOS, spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

×