Write us

DEMAND

Jihlava - headquarters

SEPOS store network

Address:

Rantířovská 100
Jihlava - Horní Kosov
586 01

Parkování: u firmy

Opening hours:

Mo: 7:00 - 16:00
Tu: 7:00 - 17:00
We: 7:00 - 17:00
Th: 7:00 - 17:00
Fr: 7:00 - 16:00
Dispatching: Mo - Fr:     6:30 - 16:00

On your visit to enjoy:

BUSINESS DEPARTMENT

 

COMPLAINTS DEPARTMENT

 
Ing. Petra Pipková 723 716 954 Ing. Marek Zamazal 725 393 353
Gabriela Provazníková 725 332 493     
Jaroslava Fialová 725 332 494    
       
Jana Veselá for English speaking: 606 658 362    

Premises in Jihlava - Rantířovská 100 serves as company headquarters. At the begining Sepos had at this adress just a small rented space that served for manufacturing. Nowadays, Sepos company is the only owner of whole area that is still modernising. So you can find there a newly reconstructed administrative building and a handful of buildings that serves as warehouses or manufactury buildings.

Premises in Jihlava - Rantířovská 100 serves as company headquarters. At the begining Sepos had at this adress just a small rented space that served for manufacturing. Nowadays, Sepos company is the only owner of whole area that is still modernising. So you can find there a newly reconstructed administrative building and a handful of buildings that serves as warehouses or manufactury buildings.

View full description


  
How do I get there?
 

Contact your sales: Jihlava - headquarters

 
(Data marked * are mandatory)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEPOS, spols r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozicia dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEPOS, spol. s r.o., IČ: 155 28 855, se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, prostřednictvím svých elektronických systémů.
POUČENÍ:
Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sepos.cz. Společnost SEPOS, spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

×