Write us

DEMAND

Hradec Králové

SEPOS store network

Address:

Vážní 891
500 03
Hradec Králové

Parkování: u prodejny

Nejbližší zastávky:
Ferona - spoj č. 14
Skladištní oblast - spoj č. 14

Opening hours:

Mo: 8:00 - 17:00
Tu: 8:00 - 17:00
We: 8:00 - 17:00
Th: 8:00 - 17:00
Fr: 8:00 - 17:00


In case of need there is no problem to set an appointment outside opening hours.

Virtuální prohlídka

On your visit to enjoy:

Roman Šůna, shopkeeper 724 279 449  
Petr Šimůnek 722 550 515  
Ing. Pavlína Zámorská 725 384 330   
     
     
     

Retail store in Hradec Králové, Vážní 891 (with own warehouse) was opened in November 2002. We supply products made by Masonite and by other leading manufacturers in the branch of doors, door frames and accessories. We also mediate delivery of door fitting from various manufacturers, we provide expert advices, non binding price offer, mounting or transportation. Approximately 50 door wings are exposed in this retail store and local warehouse regularly contains from 2000 to 3000 pieces of doors.

Retail store in Hradec Králové, Vážní 891 (with own warehouse) was opened in November 2002. We supply products made by Masonite and by other leading manufacturers in the branch of doors, door frames and accessories. We also mediate delivery of door fitting from various manufacturers, we provide expert advices, non binding price offer, mounting or transportation. Approximately 50 door wings are exposed in this retail store and local warehouse regularly contains from 2000 to 3000 pieces of doors.

View full description


  
How do I get there?
 

Contact your sales: Hradec Králové

 
(Data marked * are mandatory)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEPOS, spols r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozicia dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEPOS, spol. s r.o., IČ: 155 28 855, se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, prostřednictvím svých elektronických systémů.
POUČENÍ:
Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sepos.cz. Společnost SEPOS, spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

×