Write us

DEMAND

Třebíč

SEPOS store network

Address:

Račerovická 1141
674 01 Třebíč

Parkování: u prodejny

Nejbližší zastávky:
Na Příkopech - spoj č. 10 56, 10 52

Opening hours:

Mo: 7:30 - 17:00
Tu: 7:30 - 17:00
We: 7:30 - 17:00
Th: 7:30 - 17:00
Fr: 7:30 - 17:00
   


Dispatching: week days only

In case of need there is no problem to set an appointment outside opening hours.

On your visit to enjoy:

Marcela Pruknerová, shopkeeper 607 832 804  
Zdeněk Prukner 725 874 788   
Irena Kupříková    

Our retail store in Třebíč was opened in 1998. This store then undergone several changes (reconstructions) that always caused higher satisfaction of our customers.In 2014 the store was extensively renovated and modernized, so shopping is much more comfortable in this store and searching for the right product is easier. Premises of the store are 110 square metres large and we supply there more than... of doors, door frames and door fitting. On request of our customers we provide them various services as measuring, transport and mounting. We are able to adjust some goods as well. Basic…

Our retail store in Třebíč was opened in 1998. This store then undergone several changes (reconstructions) that always caused higher satisfaction of our customers.In 2014 the store was extensively renovated and modernized, so shopping is much more comfortable in this store and searching for the right product is easier. Premises of the store are 110 square metres large and we supply there more than... of doors, door frames and door fitting. On request of our customers we provide them various services as measuring, transport and mounting. We are able to adjust some goods as well. Basic models of doors and door fitting are regularly in local stock.

View full description


  
How do I get there?
 

Contact your sales: Třebíč

 
(Data marked * are mandatory)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEPOS, spols r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozicia dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEPOS, spol. s r.o., IČ: 155 28 855, se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, prostřednictvím svých elektronických systémů.
POUČENÍ:
Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sepos.cz. Společnost SEPOS, spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

×