Write us

DEMAND

Praha 3

SEPOS store network

Address:

Na Jarově 4/2425
130 00 Praha 3

Parkování: u prodejny

Nejbližší zastávky:
Habrová - spoj č. 146, 155, 267
Kněžská ulice - spoj č. 318

Opening hours:

Mo: 7:30 - 17:00
Tu: 7:30 - 17:00
We: 7:30 - 17:00
Th: 7:30 - 17:00
Fr: 7:30 - 16:00
Sa: 9:00 - 12:00


Dispatching: week days only

In case of need there is no problem to set an appointment outside opening hours.

Virtuální prohlídka

On your visit to enjoy:

Jaroslav Šůna, shopkeeper  725 816 797  
     

Story of our company in the city of Prague started in previous century. In March of 1999 was opened the first retail store in Prague 3 (Malešická street 18). Albeit this retail store was in the building cell it remained there for 7 years under the very succesful leadership of Antonín Hošek. Since february of 2006 this retail store resides in street Na Jarově 4 (just 800 m from previous premises :-)) There is a showroom approximately 140 m2 large in our new premises and a local warehouse that is 1000m2 large. We have ordinarily from 5 to 7 thousand of doors in stock. We provide…

Story of our company in the city of Prague started in previous century. In March of 1999 was opened the first retail store in Prague 3 (Malešická street 18). Albeit this retail store was in the building cell it remained there for 7 years under the very succesful leadership of Antonín Hošek. Since february of 2006 this retail store resides in street Na Jarově 4 (just 800 m from previous premises :-)) There is a showroom approximately 140 m2 large in our new premises and a local warehouse that is 1000m2 large. We have ordinarily from 5 to 7 thousand of doors in stock. We provide mounting of purchased goods and we are able to adjust  these goods as well. On request we provide transport of purchased goods.

View full description


  
How do I get there?
 

Contact your sales: Praha 3

 
(Data marked * are mandatory)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEPOS, spols r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozicia dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEPOS, spol. s r.o., IČ: 155 28 855, se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, prostřednictvím svých elektronických systémů.
POUČENÍ:
Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sepos.cz. Společnost SEPOS, spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

×