Write us

DEMAND

Vyškov

SEPOS store network

Address:

Brněnská 445/35
682 01 Vyškov

Parkování: u prodejny

Nejbližší zastávky:
Vyškov, Nouzka - spoj č. 107, 742

Opening hours:

Mo: 7:00 - 17:00
Tu: 7:00 - 17:00
We: 7:00 - 17:00
Th: 7:00 - 17:00
Fr: 7:00 - 17:00


Dispatching: week days only

In case of need there is no problem to set an appointment outside opening hours.

On your visit to enjoy:

 

Ivo Štefek - shopkeeper 602 586 206  
Dana Tichá - B2B 721 745 231  
Lenka Neužilová - price offers 724 006 926   
Jiří Čech 724 009 155  

  
How do I get there?
 

Contact your sales: Vyškov

 
(Data marked * are mandatory)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEPOS, spols r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozicia dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEPOS, spol. s r.o., IČ: 155 28 855, se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, prostřednictvím svých elektronických systémů.
POUČENÍ:
Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sepos.cz. Společnost SEPOS, spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

×