Write us

DEMAND

Brno - Vídeňská

SEPOS store network

Address:

Vídeňská 815/89a
639 00 Brno

Parkování: doporučujeme využít parkovací místa v podzemních garážích OC Vídeňská 815/89a

Nejbližší zastávky:
Hluboká - spoj č. 5
Celní - spoj č. 6

Opening hours:

Mo: 9:00 - 19:00
Tu: 9:00 - 19:00
We: 9:00 - 19:00
Th: 9:00 - 19:00
Fr: 9:00 - 19:00
Sa: 9:00 - 19:00
Su: 9:00 - 19:00

Virtuální prohlídka

On your visit to enjoy:

Ing. Ludmila Soldánová
Šárka Čermáková
Ing. Lenka Kamarýtová

Visit our showroom in the street Videnska. You can find there our classical assortment of doors and door frames or new and modern solutions for any interior that are represented by glassed doors, HPL doors or sliding doors for example. We are looking forward to see you! Dispatch of goods is provided by our retail store in  CTP Ponávka, Škrobárenská 484/8, 617 00  Brno, Box B4, jednotka 6

Visit our showroom in the street Videnska. You can find there our classical assortment of doors and door frames or new and modern solutions for any interior that are represented by glassed doors, HPL doors or sliding doors for example. We are looking forward to see you!

Dispatch of goods is provided by our retail store in CTP Ponávka, Škrobárenská 484/8, 617 00  Brno, Box B4, jednotka 6

View full description


  
How do I get there?
 

Contact your sales: Brno - Vídeňská

 
(Data marked * are mandatory)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEPOS, spols r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozicia dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEPOS, spol. s r.o., IČ: 155 28 855, se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, prostřednictvím svých elektronických systémů.
POUČENÍ:
Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sepos.cz. Společnost SEPOS, spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

×