Write us

DEMAND

Praha 5

SEPOS store network

Address:

Spodní 153
159 00 Praha 16, Lahovice

Parkování: u prodejny

Nejbližší zastávky:
Lahovice - spoj č. 129, 241, 246, 247, 317, 318, 321

Opening hours:

Mo: 8:00 - 17:00
Tu: 8:00 - 17:00
We: 8:00 - 17:00
Th: 8:00 - 17:00
Fr: 8:00 - 16:00
Sa: 8:00 - 11:00


Dispatching: week days only

In case of need there is no problem to set an appointment outside opening hours.

Virtuální prohlídka

On your visit to enjoy:

Tomáš Primas, shopkeeper    
Helena Čermáková    

Our retail store in Prague 16 was opened in february of 2013. This store is characteristics of its pleasant environment and is approximately 100 square metres large. You can find there more than 45 door models and some of them (basic models) are regularly in stock. We are ready to submit you a price offer before purchase. Customers can come to our store with their children, we have a children´s corners for them. Access to our retail store is from Strakonická street or from an expressway R1 (Prague ring) - exit to Štěchovice and on the traffic circuit way to Lahovice. In case you want…

Our retail store in Prague 16 was opened in february of 2013. This store is characteristics of its pleasant environment and is approximately 100 square metres large. You can find there more than 45 door models and some of them (basic models) are regularly in stock. We are ready to submit you a price offer before purchase. Customers can come to our store with their children, we have a children´s corners for them. Access to our retail store is from Strakonická street or from an expressway R1 (Prague ring) - exit to Štěchovice and on the traffic circuit way to Lahovice. In case you want to come by car you can use secured parking places that are in front of the store.

View full description


  
How do I get there?
 

Contact your sales: Praha 5

 
(Data marked * are mandatory)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEPOS, spols r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozicia dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEPOS, spol. s r.o., IČ: 155 28 855, se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, prostřednictvím svých elektronických systémů.
POUČENÍ:
Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sepos.cz. Společnost SEPOS, spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

×