Write us

DEMAND

Brno

SEPOS store network

  

Address:

Křenová 19
602 00 Brno

Parkování: u prodejny

Nejbližší zastávky:
Vlhká - spoj č. 8
Hlavní nádraží - spoj č. 1

Opening hours:

Mo: 7:30 - 17:00
Tu:  7:30 - 16:00
We: 7:30 - 17:00
Th:  7:30 - 16:00 
Fr: 7:30 - 16:00

In case of need there is no problem to set an appointment outside opening hours.

On your visit to enjoy:

Ing. Ludmila Soldánová, shopkeeper 724 153 253
Jana Sičová 724 900 588  
Kateřina Stehlíková  

We would be  happy to welcome you in our retail department that is unique thanks to its pleasant environment. We are in Brno since 2002 and offer doors and door frames from the czech leading manufacturers. We provide to our clients expert advice (at our retail store, at a construction site), measuring services, price offer and delivery of goods including mounting services. Selected door models are regularly in stock, so they can be delivered immediately. This retail store with secured parking is located to the city centre. Because of it you should have no problem with access.

We would be  happy to welcome you in our retail department that is unique thanks to its pleasant environment. We are in Brno since 2002 and offer doors and door frames from the czech leading manufacturers. We provide to our clients expert advice (at our retail store, at a construction site), measuring services, price offer and delivery of goods including mounting services. Selected door models are regularly in stock, so they can be delivered immediately. This retail store with secured parking is located to the city centre. Because of it you should have no problem with access.

View full description


  
How do I get there?
 

Contact your sales: Brno

 
(Data marked * are mandatory)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEPOS, spols r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozicia dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEPOS, spol. s r.o., IČ: 155 28 855, se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, prostřednictvím svých elektronických systémů.
POUČENÍ:
Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sepos.cz. Společnost SEPOS, spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

×