Write us

DEMAND

Sušice

SEPOS store network

Address:

Nová 252
342 01 Sušice

Parkování: u prodejny

Nejbližší zastávky:
Sušice, Nádražní u samoobsluhy - spoj č. 430952

Opening hours:

mo: 7:30 – 17:00 
tu: 7:30 – 16:00 
we: 7:30 – 17:00
thu: 7:30 – 16:00
fr: 7:30 – 16:00 
      
In case of need there is no problem to set an appointment outside opening hours.

Virtuální prohlídka

On your visit to enjoy:

Vladislava Šubová, shopkeeper 606 716 316  
Milan Šuba 702 091 598  

Wholesale and retail. We supply doors, windows, door frames and various accessories (wooden floors, floorboards, MFP, chipboard etc.). This store was opened in 1999, but later in august of 2007 moved to new premises. These new premises, that are equiped with modern amenities, serve as support to provide as good customer services as possible. Nowadays we have approximately 500 pieces of doors that can be loaded immediately.

Wholesale and retail. We supply doors, windows, door frames and various accessories (wooden floors, floorboards, MFP, chipboard etc.). This store was opened in 1999, but later in august of 2007 moved to new premises. These new premises, that are equiped with modern amenities, serve as support to provide as good customer services as possible. Nowadays we have approximately 500 pieces of doors that can be loaded immediately.

View full description


  
How do I get there?
 

Contact your sales: Sušice

 
(Data marked * are mandatory)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEPOS, spols r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozicia dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEPOS, spol. s r.o., IČ: 155 28 855, se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, prostřednictvím svých elektronických systémů.
POUČENÍ:
Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sepos.cz. Společnost SEPOS, spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

×