Write us

DEMAND

Most

SEPOS store network

Address:

Žatecká 1171
434 01 Most

Parkování: u prodejny

Nejbližší zastávky:
Halasova - spoj č. 16
Pod městským hřbitovem - spoj č. 16

Opening hours:

Mo: 7:00 - 17:00
Tu: 7:00 - 17:00
We: 7:00 - 17:00
Th: 7:00 - 17:00
Fr: 7:00 - 17:00
   


Dispatching: week days only

In case of need there is no problem to set an appointment outside opening hours.

On your visit to enjoy:

Roman Balín, shopkeeper 724 530 392  
Barbora Šedá 727 899 726  
Milena Nedvědová 725 405 861  
 Vlastimil Kros    

Wholesale and retail. We supply interior doors and door frames, veneered doors and doors foiled with backing foil, fireproof doors, entrance doors, safety doors and door fitting (for interior and entrance doors). We provide mounting and transport of purchased goods and measuring of building aperture. 

Wholesale and retail. We supply interior doors and door frames, veneered doors and doors foiled with backing foil, fireproof doors, entrance doors, safety doors and door fitting (for interior and entrance doors). We provide mounting and transport of purchased goods and measuring of building aperture. 

View full description


  
How do I get there?
 

Contact your sales: Most

 
(Data marked * are mandatory)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEPOS, spols r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozicia dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEPOS, spol. s r.o., IČ: 155 28 855, se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, prostřednictvím svých elektronických systémů.
POUČENÍ:
Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sepos.cz. Společnost SEPOS, spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

×