Write us

DEMAND

Opava

SEPOS store network

Address:

Palhanecká 16
747 07 Opava

Parkování: u prodejny

Nejbližší zastávky:
Jaktař, Palhanecká - spoj č. 216
Jaktař - spoj č. 203

Opening hours:

Mo: 7:30 - 17:00
Tu: 7:30 - 17:00
We: 7:30 - 17:00
Th: 7:30 - 17:00
Fr: 7:30 - 16:00
Sa: 8:00 - 11:00


Dispatching: week days only

In case of need there is no problem to set an appointment outside opening hours.

Virtuální prohlídka

On your visit to enjoy:

Ing. Pavlína Vavrlová, shopkeeper 724 971 701  
Petr Stoklasa 724 041 092  
Renáta Křížová    

Dear business partners, do you need any doors, door frames or fitting? Please, visit our retail store in Opava that you can find in Palhranecká street. We provide complete services from measuring to mounting of purchased goods. Our top priority is customer satisfaction.

Dear business partners, do you need any doors, door frames or fitting? Please, visit our retail store in Opava that you can find in Palhranecká street. We provide complete services from measuring to mounting of purchased goods. Our top priority is customer satisfaction.

View full description


  
How do I get there?
 

Contact your sales: Opava

 
(Data marked * are mandatory)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEPOS, spols r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozicia dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEPOS, spol. s r.o., IČ: 155 28 855, se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, prostřednictvím svých elektronických systémů.
POUČENÍ:
Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sepos.cz. Společnost SEPOS, spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

×