Write us

DEMAND

Ostrava

SEPOS store network

Address:

Martinovská 3168/48
723 00 Ostrava - Martinov

Parkování: u prodejny

Martinov - spoj č. 4

Opening hours:

Mo: 7:30 - 17:00    
Tu: 7:30 - 15:30    
We: 7:30 - 17:00    
Th: 7:30 - 15:30    
Fr: 7:30 - 15:30    


Dispatching: week days only

In case of need there is no problem to set an appointment outside opening hours.

 

Virtuální prohlídka

On your visit to enjoy:

Zuzana Hamplová 725 394 233  
     

The retail store in the city of Ostrava was moved in november of 2012. New premises , that are located in the Martinovská street 48, are 180 square metres large. In our modern interior you can look at various models of doors, door frames and door fitting. We also provide complete services - expert advising, measuring, mounting, adjusting of doors etc. We are looking forward to your visit.

The retail store in the city of Ostrava was moved in november of 2012. New premises , that are located in the Martinovská street 48, are 180 square metres large. In our modern interior you can look at various models of doors, door frames and door fitting. We also provide complete services - expert advising, measuring, mounting, adjusting of doors etc. We are looking forward to your visit.

View full description


  
How do I get there?
 

Contact your sales: Ostrava

 
(Data marked * are mandatory)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEPOS, spols r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozicia dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEPOS, spol. s r.o., IČ: 155 28 855, se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, prostřednictvím svých elektronických systémů.
POUČENÍ:
Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sepos.cz. Společnost SEPOS, spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

×