Write us

DEMAND

Plzeň

SEPOS store network

Address:

Bendova 38
301 00 Plzeň

Parkování: u prodejny

Nejbližší zastávky:
Jižní Předměstí - spoj č. 15, 16, 18

Opening hours:

Mo: 8:00 - 17:00    
Tu: 8:00 - 17:00    
We: 8:00 - 17:00    
Th: 8:00 - 17:00    
Fr: 8:00 - 17:00    
Sa: 8:00 - 11:00    


In case of need there is no problem to set an appointment outside opening hours.

Virtuální prohlídka

On your visit to enjoy:

Veronika Šťastná 724 036 794

In November of 2010 was in the city of Plzeň (Sladkovského street 70) opened a new retail store of the Sepos company. Later, in january of 2014, this store moved to large (150m2) and modern premises in Nerudova street 43. We supply a wide range of interior and entrance doors, adjustable frames and door fitting. Our top priority is customer satisfaction. So we will submit you a non binding price offer before any purchase. Measuring of building aperture before mounting of purchased goods is a matter of course. Our trained mounting staff guarantee quick and faultless work. We would…

In November of 2010 was in the city of Plzeň (Sladkovského street 70) opened a new retail store of the Sepos company. Later, in january of 2014, this store moved to large (150m2) and modern premises in Nerudova street 43.

We supply a wide range of interior and entrance doors, adjustable frames and door fitting. Our top priority is customer satisfaction. So we will submit you a non binding price offer before any purchase. Measuring of building aperture before mounting of purchased goods is a matter of course. Our trained mounting staff guarantee quick and faultless work. We would like to welcome you in our store and we are ready to give you any advice needed. 

View full description


  
How do I get there?
 

Contact your sales: Plzeň

 
(Data marked * are mandatory)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEPOS, spols r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozicia dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEPOS, spol. s r.o., IČ: 155 28 855, se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, prostřednictvím svých elektronických systémů.
POUČENÍ:
Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sepos.cz. Společnost SEPOS, spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

×