Write us

DEMAND

Karlovy Vary

SEPOS store network

Address:

Sokolovská 120/149
360 05
Karlovy Vary

Parkování: u prodejny
parkoviště Kaufland, Sokolovská

Nejbližší zastávky:
Rozcestí u Koníčka - spoj č. 3, 15, 22

Opening hours:

Mo: 8:00 - 16:30
Tu: 8:00 - 16:30
We: 8:00 - 16:30
Th: 8:00 - 16:30
Fr: 8:00 - 16:30


In case of need there is no problem to set an appointment outside opening hours.

This new retail store in the city of Karlovy Vary was opened in 2012. We are in Sokolovská street (120/149) that is located to the city borough Rybáře. You can find us just 50 metres behind the traffic circle that is close to the Kaufland supermarket.  We supply a wide range of interior and entrance doors, door frames, door fitting and building pockets. Our top priority is customer satisfaction, so we are going to submit you non binding price offer at first. Measuring of building aperture before our products mouting is a matter of course. Our trained moutning experts are ready to…

This new retail store in the city of Karlovy Vary was opened in 2012. We are in Sokolovská street (120/149) that is located to the city borough Rybáře. You can find us just 50 metres behind the traffic circle that is close to the Kaufland supermarket. 
We supply a wide range of interior and entrance doors, door frames, door fitting and building pockets. Our top priority is customer satisfaction, so we are going to submit you non binding price offer at first. Measuring of building aperture before our products mouting is a matter of course. Our trained moutning experts are ready to provide you fast services of high quality. We are looking forward to see you in our retail store.

View full description


  
How do I get there?
 

Contact your sales: Karlovy Vary

 
(Data marked * are mandatory)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEPOS, spols r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozicia dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEPOS, spol. s r.o., IČ: 155 28 855, se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, prostřednictvím svých elektronických systémů.
POUČENÍ:
Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sepos.cz. Společnost SEPOS, spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

×