Napište nám

POPTÁVKA

Soutěž Miliontá zárubeň SEPOS

SOUTĚŽ BYLA UKONČENA. 19. října 2016 jsme vyrobili miliontou zárubeň SEPOS!
Děkujeme všem účastníkům.

Výherkyní soutěže, která odpověděla správně jako první, se stala paní Silviya D. z Jihlavy. GRATULUJEME!
Soutěžní otázka:   Kdy bude vyrobena zárubeň SEPOS pořadové číslo 1 000 000? Datem výroby se rozumí den vyexpedování milionté zárubně z výroby. Nápověda: Datum spadá do období od 15.9. do 31.12.2016. K datu 30.8.2016 jsme vyrobili 979 372 ks zárubní.

Výhra:   LED Televizor

Soutěž probíhá v termínu od 1.9.2016 do data výroby milionté zárubně včetně na území České republiky. Odpovědi je možné zasílat od 1.9.2016. Ukončení soutěže bude zveřejněno na webových stránkách www.sepos.cz. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území ČR, která v uvedeném termínu odpoví prostřednictvím níže uvedeného formuláře na soutěžní otázku. Soutěž není podmíněna nákupem zboží ani služby. Vítězem soutěže je soutěžící, který v uvedeném termínu odpoví správně. V případě, že se sejde více správných odpovědí, vyhrává soutěžící, který uvedl správnou odpověď nejdříve. 

Úplná pravidla soutěže najdete zde. Soutěž o TV.

 
(údaje označené * jsou povinné)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEPOS, spol. s r.o. jakožto správci pro účely zpracování nezávazné poptávky nebo dotazu skrze formulář "napište nám". Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEPOS, spol. s r.o., IČ: 155 28 855, se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, prostřednictvím svých elektronických systémů.
POUČENÍ:
Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sepos.cz. Společnost SEPOS, spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

×