Napište nám

POPTÁVKA

Montáž zárubně protipožární atypické s kolmými spoji

16. Vytmelte spáru mezi zárubní a pěnou.

1.

PŘEPRAVA ZÁRUBNÍ

   Zárubně se musí přepravovat ve vodorovné poloze a dle ostatních piktogramů na krabici.

2.

MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

   Montážní podmínky dle samostatné přílohy plán zajištění jakosti 

3.

SOUPIS DÍLŮ ZÁRUBNĚ

 
3ks. protipožárních výztuh
3ks. záklopových obložek
3ks. falcových obložek
3ks. ostění

4.

SOUPIS DÍLŮ KOVÁNÍ

 
4ks. excentrů
4ks. rohových spojek
4ks. lodiček
1ks. plastová kapsička
3ks. podložek závěsů
6ks. kovových pásků
15ks. vrutů
3ks. plastových krytek
1ks. protiplechu s vruty a plíšky
0,5bm zpěňovací pásky
5mb těsnění

5.

MONTÁŽ ZÁRUBNĚ

 
1. Falcové obložky zalepte do ostění. 2. Do vyfrézovaného otvoru v zámkové obložce vsaďte protiplech a přišroubujte přiloženými vruty. Protiplech se kotví i na zadní straně k ostění plíšky a vruty.
3. Slepte a pomocí excentrů a lodiček spojte jednotlivé díly zárubně. 4. Seřiďte falc nadpraží tak, aby olepená strana ostění byla v rovině a rohy ostění spojte ocelovými rohovými spojkami.
5. Na zadní stranu falcové obložky (v místě protiplechu) přilepte protipožární pásku. Páska musí přesahovat protiplech 200 mm nad a pod jeho hranami. 6. Protipožární výztuhy podlepte disperzním lepidlem k ostění a obložce a přišroubujte do ostění vruty 4,5x40 mm (na svislých 10 cm od spodu a od vrchu 3ks rovnoměrně mezi, na vodorovné 1ks doprostřed). Jednotlivé části výztuh navzájem spojte dvěma vruty.
7. Přes předvrtané otvory v obložce vyvrtejte do protipožární výztuhy otvory o průměru 7mm. 8. Na svorníky závěsů nasaďte podložky závěsů a proveďte montáž závěsů zárubně do předvrtaných otvorů ve výztuze pomocí imbusového klíče.
9. Do protipožárních výztuh připevněte pomocí vrutů kovové pásky tak, aby bylo možné zárubeň přes hranu zdi pomocí pásků přikotvit do zdi. Přikotvení proveďte 10 cm od spodní i vrchní hrany a uprostřed obou svislých dílů, u dvoukř. ještě uprostřed vodor. části (u jednokř. vruty 3,5x40, u dvoukř. vruty 3,5x20, vruty nejsou v balení). 10. Takto složenou zárubeň osaďte do stavebního otvoru cca 2 mm nad čistou podlahu. Vyrovnejte pomocí rozpěrek a dřevěných klínů. Ukotvěte kovové pásky do zdi pomocí vrutů 5x80 (u jednokř.), 4x40 (u dvoukř.). Vruty nejsou součástí balení. Po dokončení montáže uzavřete spáru pod zárubní transparentním silikonovým tmelem.
11. Vyrovnanou zárubeň vypěňte celoobvodově požární pěnou TEKAPUR, výrobce TKK Srpenica d.d., přes celou tloušťku zdi. Po vytvrzení pěny odstraňte klíny, rozpěrky. 12. Slepte a pomocí excentrů spojte záklopové obložky a zalepte je bodově silikonem do drážky v ostění.
13. Do falcu zárubně nad vrchním závěsem připevníte štítek označující protipožární zárubeň. 14. Vyřízněte výplň protiplechu (spodní část) dle deformace a do vzniklého otvoru zalepte plastovou kapsičku. 
 
 15. Zasuňte těsnění do drážky a proveďte montáž dveří. Otvory u závěsů zárubně uzavřete krytkami.
  16. Vytmelte spáry mezi zárubní a stěnou.

Zárubně je nutné před jejich rozbalením teplotně stabilizovat na teplotu prostředí místa montáže
(minimálně na 10°C) tak, aby nedošlo k vysrážení vzdušné vlhkosti na jejich povrchu.
 

POZOR: Nelze kombinovat záklopové obložky od jednotlivých zárubní. I v případě, že se
jedná o zárubeň totožné šířky.
Vzhledem k protipožárním předpisům je nutné provést montáž odbornou firmou.
Podmínky pro užívání dle samostatné přílohy „Užívání a údržba vnitřních dveří a zárubní“, www.sepos.cz.

×