Napište nám

POPTÁVKA

Montáž zárubně atypické

1.

PŘEPRAVA ZÁRUBNĚ

   Zárubně se musí přepravovat ve vodorovné poloze dle ostatních piktogramů na krabici.

2.

MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

   Montážní podmínky dle samostatné přílohy Podmínky zajištění jakosti  

3.

SOUPIS DÍLŮ ZÁRUBNĚ

 
3ks. ostění
3ks. falcových obložek
3ks. slepých obložek

4.

SOUPIS DÍLŮ KOVÁNÍ

 
4ks. excentrů
4ks. rohových spojek
3ks kapes na závěsy (u dvoukřídlé 6ks)
3ks závěsů (u dvoukřídlé 6ks)
4ks lodiček
3ks krytek (u dvoukřídlé 6ks)
1ks kapsičky protiplechu (není u dvoukřídlé)
1ks protiplechu včetně výplně + vruty (není u dvoukřídlé)
1ks protiplechu pro zajištění pasivního křídla + vruty (pouze u dvoukřídlé)
5bm těsnění (u dvoukřídlé 6bm)

5.

MONTÁŽ ZÁRUBNĚ

 
1. Falcové obložky zalepte do ostění na straně bez olepovací hrany. 2. Kapsy na závěsy vložte do předvrtaných otvorů v pantové obložce a ukotvěte pomoci vrutů k ostění.
3. Do vyfrézovaného otvoru v zámkové obložce vsaďte protiplech a přišroubujte přiloženými vruty k obložce. Vruty se kotví i výplň protiplechu k ostění. 4. Slepte a pomoci excentrů spojte jednotlivé díly zárubně.
 
5. Ostění spojte ocelovými rohovými spojkami. 6. Osaďte zárubeň do stavebního otvoru cca 2 mm nad čistou podlahu, vyrovnejte pomocí rozpěrek a dřevěných klínů. Po dokončení montáže uzavřete spáru pod zárubní silikonovým tmelem.
7. Vyrovnanou zárubeň vypěňte nízkoexpanzní pěnou, po vytvrzení pěny odstraňte klíny, rozpěrky. 8. Slepte a pomocí excentrů spojte záklopové obložky a zalepte je bodově silikonem do drážky v ostění.

9. Závěsy zasuňte do pouzder a utáhněte je imbusovým klíčem.

10. Zasuňte těsnění do drážky a proveďte montáž dveří. Otvory pro imbusový klíč na dotažení závěsů zárubně uzavřete krytkami.

   

11. Namontujte protiplech pro zajištění pasívního dveřního křídla do polodrážky vrchního dílu zárubně. (Tento bod platí pouze u dvoukřídlé zárubně.)

12. Vytmelte spáry mezi zárubní a stěnou.

   
   
Vzhledem k náročnosti montáže doporučujeme provést montáž odbornou firmou.

Podmínky pro užívání dle samostatné přílohy „Užívání a údržba vnitřních dveří a zárubní“, www.sepos.cz.
×