Napište nám

POPTÁVKA

Montáž zárubně s bočním světlíkem se závěsy na kraji stěny

1.

PŘEPRAVA ZÁRUBNÍ

  Zárubně se musí přepravovat ve vodorovné poloze dle ostatních piktogramů na krabici.

2.

MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

  Montážní podmínky dle samostatné přílohy plán zajištění jakosti

3.

SOUPIS DÍLŮ ZÁRUBNĚ

 
1. 4ks zasklívacích lišt
2. 2ks obložek "U" profilu
3. 1ks spodního rámu světlíku
4. 2 ks ostění s drážkou na těsnění
5. 2 ks ostění bez drážky na těsnění
6. 1 ks ostění k nadpraží
7. 3 ks falcových obložek
8. 3 ks slepých obložek

4.

SOUPIS DÍLŮ KOVÁNÍ

 
4ks excentrů 6ks vrutů4/45 2ks lodiček 4ks rohových spojek 3ks závěsů
         

5.

MONTÁŽ ZÁRUBNĚ - Zárubeň s bočním světlíkem byla předmontována, proto k sobě musí všechny otvory pro vruty sedět.

 
1. Falcovou obložku zalepte do ostění, pokud již není slepená. 2. Slepte a pomocí excentrů a lodiček spojte jednotlivé díly zárubně.
3. Seřiďte falc nadpraží tak, aby olepená strana ostění byla v rovině a rohy ostění spojte ocelovými rohovými spojkami. 4. 1 ks středového ostění - směrem k bočnímu světliku (ostění kolmo zařezané) slepte na falcové straně s falcovou obložkou (profil "U") s protiplechem.
5. Přes předvrtané otvory v nadpraží přišroubujte pomocí vrutů nadpraží ke středovému ostění bočního světlíku. 6. Přišroubujte pomocí vrutů spodní rám světlíku k bočnímu ostění světlíku.
7. K falcovému "U" profilu přilepte druhé středové ostění a přišroubujte pomocí vrutů přes předvrtané otvory k ostění nadpraží. 8 Osaďte sklo do bočního světlíku, utěsněte bodově silikonovým tmelem a zalištujte.
9. Takto složenou zárubeň s bočním světlíkem osaďte do stavebního otvoru cca 2 mm nad čistou podlahu, vyrovnejte pomocí rozpěrek a dřevěných klínů. Po dokončení montáže uzavřete spáru pod zárubní transparentním silikonovým tmelem. 10. Vyrovnanou zárubeň vypěňte nízkoexpanzní pěnou, po vytvrzení pěny odstraněte klíny, rozpěrky.
11. Slepte a pomocí excentrů spojte záklopové obložky a zalepte je bodově silikonem do drážky v ostění. 12. Upravte a zasuňte středovou záklopovou obložku "U" profilu.
13. Závěsy zasuňte do pouzder a utáhněte je imbusovým klíčem. 14. do vyfrézovaného otvoru na středovém dílu vsaďte protiplech a přišroubujte přiloženými vruty.
15. Zasuňte těsnění do drážky a proveďte montáž dveří. Otvory pro imbusový klíč na dotažení závěsů zárubně uzavřete krytkami. 16. Vytmelte spáry mezi zárubní a stěnou.
Vzhledem k náročnosti montáže doporučujeme provést montáž odbornou firmou.

Podmínky pro užívání dle samostatné přílohy „Užívání a údržba vnitřních dveří a zárubní“, www.sepos.cz.
×