Napište nám

POPTÁVKA

Montáž dveří a zárubně pro posuvné dveře do pouzdra

1.

PŘEPRAVA ZÁRUBNĚ

   Zárubně se musí přepravovat ve vodorovné poloze dle ostatních piktogramů na krabici.

2.

MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

   Montážní podmínky dle samostatné přílohy plán zajištění jakosti.

3.

SOUPIS DÍLŮ ZÁRUBNĚ

 
2ks. krycí lišta k nadpraží
4ks. díly ostění
1ks. dorazový díl
6ks. záklopových obložek

4.

SOUPIS DÍLŮ KOVÁNÍ

 
 4ks. excentrů    5ks. vrutů 4/45    6ks. vrutů 3,5/30
   

5.

MONTÁŽ DVEŘÍ A KOLEJNICE

 

a) Demontujte kolejnici ze stavebního pouzdra.

b) Namontujte do kolejnice dorazy a pojezdy (seřiďte doraz, který bude umístěný v pouzdře).

c) Opětovně namontujte kolejnici.

d) Proveďte montáž plechových úchytek na horní hranu dveří (cca 10cm. od hrany dveří).

e) Dveře zavěste za plechové úchytky do pojezdů.

f) Dveře pomoci šroubů pojezdů seřiďte tak, aby byly 7-10 mm nad podlahou.

g) Označte na podlaze místo pro montáž vodícího trnu, který zapadá do drážky na spodní hraně dveří.

h) Vysaďte dveře z pojezdů a proveďte montáž vodícího trnu pomoci vrutů (lepením) do podlahy tak, aby v otevřené i zavřené poloze byl vodící trn kryt dveřmi.

i) Proveďte opětovnou montáž dveří.

j) V případě použití těsnicích kartáčku přilepte kartáčky na dveře před zahájením montáže dveří tak, aby byla dotěsněná spára mezi zárubní a plochou dveří . Dveře před nalepením kartáčků je nutno odmastit.

6.

MONTÁŽ ZÁRUBNĚ

 
1. Spojte pomoci vrutů 4/45 ostění nadpraží se svislým ostěním a dorazovým dílem. 2. Spojte pomoci vrutů 3,5/30 ostění nadpraží s krycí lištou.
3. Slepte a pomoci excentrů spojte obložky a zasuňte je do drážky v ostění. 4. Takto složenou jednu stranu zárubně  osaďte a vyrovnejte do otvoru stavebního pouzdra pomoci rozpěrek a dřevěných klínů a zapěňte nízkoexpanzní pěnou. Po dokončení montáže uzavřete spáru pod zárubní silikonovým tmelem.
 
5. Spojte druhý díl ostění nadpraží ze svislým pomoci vrutu 4/45. 6. Spojte ostění nadpraží s krycí lištou ostěním pomoci vrutů 3,5/30
7. Druhý díl ostění přišroubujte pomoci 1ks.vrutu,vyrovnejte do otvoru stavebního pouzdra pomoci rozpěrek a dřevených klínu a zapěňte nízkoexpanzní pěnou. 8.Slepte a pomoci excentrů spojte obložky a zasuňte je do drážky v ostění.

10. Vytmelujte spáry mezi zárubní a zdi, popřípadě mezi podlahou a zárubní.

   

7.

Seřiďte doraz dveří v zavřené poloze.

Kartáčky jsou určeny pouze pro dotěsnění svislé spáry mezi zárubní a posuvným dveřním křídlem.
 

Takto prováděná montáž předpokládá správně osazené stavební pouzdro dle návodu výrobce.

POZOR: Nelze kombinovat záklopové obložky od jednotlivých zárubní. I v případě, že se jedná o zárubeň totožné šířky.

Vzhledem k náročnosti montáže doporučujeme provést montáž odbornou firmou.


Podmínky pro užívání dle samostatné přílohy „Užívání a údržba vnitřních dveří a zárubní“, www.sepos.cz.
×