Napište nám

POPTÁVKA

Montáž OKZ

1.

PŘEPRAVA ZÁRUBNĚ

   Zárubně se musí přepravovat ve vodorovné poloze dle ostatních piktogramů na krabici.

2.

MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

   Montážní podmínky dle samostatné přílohy plán zajištění jakosti 

3.

SOUPIS DÍLŮ ZÁRUBNĚ

 
3ks. záklopových obložek
3ks. předmontovaných dílů zárubní

4.

SOUPIS DÍLŮ KOVÁNÍ

 
3ks. závěsů
3ks. podložek závěsů
4ks excentrů
4ks lodiček
4ks ocelových úhelníků
3ks zdířek
  těsnění

5.

MONTÁŽ ZÁRUBNĚ

 
1. Slepte a pomoci excentrů spojte jednotlivé díly zárubně. Lodičky je třeba tvarově upravit, aby se do drážky vešly. 2. Boční ostění a ostění nadpraží spojte pomoci lamel a ocelových úhelníků.
3. Před montáži uřízněte závěsy na kovové zárubni a zárubeň očistěte. 4. Na kovovou a obložkovou zárubeň naneste nízkoexpanzní pěnu.
5. Složenou zárubeň osaďte do kovové cca 2 mm nad čistou podlahu. Pomoci rozpěrek a dřevěných klínů zárubeň vyrovnejte. Po vytvrzení pěny odstraňte kliny, rozpěrky. Po dokončení montáže uzavřete spáru pod zárubní silikonovým tmelem. 6. Na svorníky závěsů nasaďte podložky závěsů a proveďte montáž závěsů do předvrtaných otvorů pomocí imbusového klíče. Na spodní otvor nasaďte zdířku.
7. Slepte a pomocí excentrů spojte záklopové obložky a zasuňte je do drážky v ostění. 8. Vytmelte spáry mezi zárubní a zdí, popřípadě mezi zárubní a podlahou.
   
Vzhledem k náročnosti montáže doporučujeme provést montáž odbornou firmou. 

Podmínky pro užívání dle samostatné přílohy „Užívání a údržba vnitřních dveří a zárubní“, www.sepos.cz.
×