Napište nám

POPTÁVKA

Reakce na obchodní sdělení společnosti Masonite


Vážení obchodní partneři, 

jakožto hlavní manažer společnosti SEPOS, spol. s r.o. se na Vás obracím jako na obchodní partnery naší společnosti, abych uvedl na pravou míru informace, které jsou v poslední době na trhu s dveřmi a zárubněmi šířeny společností Masonite CZ spol. s r.o. 

Společnost Masonite CZ spol. s r.o. šíří na trhu informace o tom, že SEPOS, spol. s r.o. neoprávněně užívá její ochrannou známku. K tomuto údajnému zneužívání má docházet tak, že společnost SEPOS, spol. s r.o. nahradí na přání svého zákazníka ve dveřích dodaných jí společností Masonite CZ spol. s r.o. zámek jiným zámkem a takto získaný zámek obsahující logo Masonite CZ spol. s r.o. následně použije ve dveřích, jejichž výrobu si objedná u dodavatele. Tímto postupem pak má docházet ke klamání zákazníků, když podle tvrzení zmíněné společnosti na obalu těchto výrobků ani na výrobcích samotných není uvedeno žádné jiné označení.

Jak vyplývá ze závěrů odborného vyjádření advokátní kanceláře, tvrzení Masonite CZ spol. s r.o. nejsou pravdivá a k žádnému nekalosoutěžnímu jednání společnosti SEPOS, spol. s r.o. nedochází, neboť nedochází k zaměnitelnosti dveří. I přesto jsme v zájmu zachování dobrých obchodních vztahů přestali instalovat zámky s logem Masonite CZ spol. s r.o do dveří jiných výrobců. Toto však nemá žádný vliv na prodej již vyrobených bílých kašírovaných dveří se zámky Masonite CZ spol. s r.o., které je možné normálně doprodat. 

Věřím, že se mi prostřednictvím tohoto sdělení podařilo uvést celou situaci na pravou míru, neboť naše společnost v žádném případě neměla a nemá v úmyslu produkty jiných výrobců vydávat za výrobky společnosti Masonite CZ spol. s r.o. či snad parazitovat na pověsti této společnosti. Nejenže jsme si vědomi, že by takové jednání bylo protiprávní, ale zároveň toto ani nemá společnost SEPOS, spol. s r.o. z hlediska své vlastní pověsti a postavení na trhu s dveřmi a zárubněmi jakkoli zapotřebí.Za kvalitou vlastních výrobků i výrobků nakupovaných od evropských výrobců včetně polských si stojíme.

V závěru informací, které rozeslala firma Masonite CZ spol. s r.o. dokonce přistoupila k propagaci svých vlastních výrobků, což z její strany považujeme za minimálně neférové.

 

S přáním příjemného dne

 

Mgr. Lumír Kozubík

hlavní manažer

Jihlava, dne 4.5.2018

×