Napište nám

POPTÁVKA

Jak správně napojit podlahy mezi místnostmi s ohledem na dveřní křídlo

Pokud stavíte nebo rekonstruujete bydlení a jste ve fázi pokládky podlahové krytiny, nezapomeňte na správné zakončení a napojení podlah mezi jednotlivými místnostmi s ohledem na dveřní křídlo.

Dnes se mezi místnostmi již běžně používá bezbariérový průchod řešený v případě dvou různých podlah přechodovou lištou. Ta by měla být v zavřeném stavu celá skrytá pod dveřním křídlem. Aby bylo zajištěno skrytí přechodu pod dveřní křídlo, musí být napojení podlah umístěno na střed dveřního křídla.

I přesto, že se přechodové lišty instalují většinou až po montáži obložkových zárubní a dveří, napojení podlah se musí nadefinovat předem. Již ve fázi pokládky podlahové krytiny je nutné vědět, jaký způsob otevírání dveří zvolíte (otočné, posuvné), jakou konstrukci dveří (polodrážkové, bezfalcové) a také, do které místnosti se dveře budou otevírat. Všechny tyto aspekty mají vliv na správné zakončení podlahových krytin.

Vhodně umístěné přerušení (dilatace) podlah s ohledem na různé způsoby otevírání je znázorněno na obrázcích.
 

Dveře otočné polodrážkové  

 
Správné napojení podlah pro polodrážkové dveře Dveře se otevírají do místnosti s tmavou podlahou (viz obrázek  
v pravém dolním rohu).  
V případě dveří s falcovou (polodrážkovou) konstrukcí musí být
střed přechodu podlah (přechodové lišty) "vytažen" 10 mm
do této místnosti.  
Pak se přechodová lišta při zavřených dveřích skryje
pod dveřní křídlo. 

 

Dveře otočné bezfalcové 

 
Správné napojení podlah pro bezfalcové dveře Dveře se otevírají do místnosti s tmavou podlahou (viz obrázek  
v pravém dolním rohu).   
Zde je znázorněna situace s bezfalcovými dveřmi. Střed
přechodu podlah (přechodové lišty) musí být oproti hraně
stěny „vytažen“ 4 mm do prostoru stavebního otvoru.
Pak se přechodová lišta při zavřených dveřích skryje
pod dveřní křídlo.

  

Dveře posuvné na zeď 
(s dorazovým hranolem) 

 
Správné napojení podlah pro posuvné dveře na zeď s dorazovým hranolem Obrázek odpovídá pouze v případě, že je stavební otvor o 10 cm
větší než světlost dveří při použití standardně prosklených
a plných dveří.
Posuvný systém s dveřmi je umístěn v místnosti s tmavou
podlahou. Zde je znázorněno použití posuvného systému
s dorazovým hranolem (SGR4). Střed přechodu podlah
(přechodové lišty) musí být oproti hraně stavebního otvoru
„vytažen“ 45 mm do místnosti, kde jsou dveře zavěšené.
Na straně stavebního otvoru, kde není dorazový hranol,
pokračuje podlaha s rovinou stěny. Na straně, kde je umístěn
dorazový hranol, je přechod podlah ve vzdálenosti 35 mm
ode zdi. Přechodová lišta se při zavřených dveřích skryje
pod dveřní křídlo. 

 

Dveře posuvné na zeď
(bez dorazového hranolu)

 
Správné napojení podlahy pro posuvné dveře na zeď bez

Obrázek odpovídá pouze v případě, že je stavební otvor o 10 cm
větší než světlost dveří při použití standardně prosklených
a plných dveří. 
Posuvný systém s dveřmi je umístěn v místnosti s tmavou
podlahou. Zde je znázorněno použití posuvného systému bez
dorazového hranolu (SG). Střed přechodu podlah (přechodové
lišty) musí být oproti hraně stěny „vytažen“ 45 mm do místnosti,
kde jsou dveře zavěšené. Na obou stranách stavebního otvoru
pokračuje podlaha s rovinou stěny, a to 30 mm od hrany
stavebního otvoru. Přechodová lišta se při zavřených dveřích
skryje pod dveřní křídlo. 

 

Dveře posuvné do pouzdra

 
Správné napojení podlah pro posuvné dveře do pouzdra V případě posuvného systému do pouzdra je rozhodující, zda je
stavební pouzdro v otvoru umístěno symetricky. Vždy musíte
počítat s tím, že přechod podlah musí být umístěn pod kolejnicí,
což zajistíte spuštěním svislice.

 

×