Write us

DEMAND

Jihlava - headquarters

Address:

Rantířovská 100
Jihlava - Horní Kosov
586 01

  • 49°24'9,828''N 15°32'50,624''E
  • tel.: 567 322 967
    fax: 567 300 224
  • obchod@sepos.cz
  • You can use a credit card to pay your order as well.

Opening hours:

Mo: 7:00 - 15:30
Tu: 7:00 - 15:30
We: 7:00 - 15:30
Th: 7:00 - 15:30
Fr: 7:00 - 15:30
Dispatching: Mo - Fr:     6:30 - 17:00

On your visit to enjoy:

BUSINESS DEPARTMENT

 

COMPLAINTS DEPARTMENT

 
Ing. Marek Zamazal 725 393 353 Martin Fiala 606 740 653
Lenka Sochorová 723 716 954    
Mária Jarcová 606 775 191      
       
Jana Veselá for English speaking: 606 658 362    

Premises in Jihlava - Rantířovská 100 serves as company headquarters. At the begining Sepos had at this adress just a small rented space that served for manufacturing. Nowadays, Sepos company is the only owner of whole area that is still modernising. So you can find there a newly reconstructed administrative building and a handful of buildings that serves as warehouses or manufactury buildings.

Premises in Jihlava - Rantířovská 100 serves as company headquarters. At the begining Sepos had at this adress just a small rented space that served for manufacturing. Nowadays, Sepos company is the only owner of whole area that is still modernising. So you can find there a newly reconstructed administrative building and a handful of buildings that serves as warehouses or manufactury buildings.

View full description


  
How do I get there?
 

Contact your sales: Jihlava - headquarters

 
(Data marked * are mandatory)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEPOS, spols r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozicia dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEPOS, spol. s r.o., IČ: 155 28 855, se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, prostřednictvím svých elektronických systémů.
POUČENÍ:
Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sepos.cz. Společnost SEPOS, spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

×